política de privacitat

En compliment de l'establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que quantes dades personals ens facilitin, quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de titularitat de MATERIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ MIQUEL BOSCH, S.L. amb la finalitat de gestionar, administrar i mantenir els Serveis prestats i contractats, així com per a mantenir-lo informat, inclòs per medis electrònics sobre qüestions relatives a l'activitat de la companyia i els seus serveis.

Vostè pot exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic adreçat a [email protected] acompanyant sempre una fotocòpia del seu D.N.I.